ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
สุกี้โคคาช้างเผือก
เปลี่ยน
ตลาดช้างเผือก ถนนมณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก,
อาหารไทยทั่วไป
ร้านอาหารทั่วไป
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ