ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
ข้าวมันไก่ไหหลำ (เจ้าเก่าหนองประทีป)
เปลี่ยน
ข้างสถานีรถไฟเชียงใหม่ ถนนเจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่, วัดเกต,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวมันไก่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ