ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
สีฟ้าข้าวมันไก่
เปลี่ยน
สาขาใกล้กาดรวมโชค ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม จ.เชียงใหม่, อ.สันทราย,
อาหารไทยทั่วไป
ข้าวมันไก่
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ