ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดกิจการ
ชื่อร้านอาหาร
เตี๋ยวเรือต่อชาม
เปลี่ยน
181/35 หมู่ 3 ถนนโพธาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างเผือก,
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ