ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
ลิซึ่ม คาเฟ่
เปลี่ยน
23 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 7 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ,
ลำลอง
ร้านผับแอนด์เรสเทอรองต์
อื่่นๆ