ข้อมูลร้านอาหารที่กลับมาเปิดใหม่
ชื่อร้านอาหาร
จอห์น เพลส
เปลี่ยน
ถนนมูลเมือง ซอย 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน,
อาหารว่าง
แฮมเบอร์เกอร์ แซนด์วิช
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ