ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
Koi The (โคอิเตะ)
เปลี่ยน
Central Festival Chiang Mai ชั้น 1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ฟ้าฮ่าม,
ลำลอง
ร้านกาแฟ / ร้านชา
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ