ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
กาแฟบ้านเขิน
เปลี่ยน
156 ถนนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่, หายยา,
ขนมหวาน ไอศครีม
ลำลอง
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ