ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
ส้มตำอ้อยใจ
เปลี่ยน
ต.ยุหว่า จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง,
อาหารอีสาน
ส้มตำ
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ