ข้อมูลร้านอาหารที่ปิดปรับปรุง
ชื่อร้านอาหาร
กู๊ด มอร์นิ่ง
เปลี่ยน
ถนนราชมรรคา ซอย 6 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, พระสิงห์,
อาหารว่าง
ร้านกาแฟ / ร้านชา
อื่่นๆ
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลบ
เลือกไฟล์
เช่น ปิดร้านอาหาร / ปิดปรับปรุง / เปิดใหม่อีกครั้ง, อื่นๆ