2
1
0
ระดับ1
4
0
เป็นร้านที่คัดสรรเรื่องคุณภาพจริงๆเนื้อก็สดใหม่ การบริการก็ดีเลิศน้ำจิ้มก็อร่อย ผักก็สด ราคาถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับจริงๆ
อ่านรีวิวฉบับเต็ม
เป็นร้านที่คัดสรรเรื่องคุณภาพจริงๆ
เนื้อก็สดใหม่ การบริการก็ดีเลิศ
น้ำจิ้มก็อร่อย ผักก็สด
ราคาถือว่าคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้รับจริงๆ
33 วิว
0 ไลค์
0 คอมเมนต์
31 วิว
0 ไลค์
0 คอมเมนต์
(รีวิวด้านบนคือ ความคิดเห็นของผู้ใช้ ซึ่งไม่ใช่ความคิดเห็นของ OpenRice)
โพสต์
รายละเอียดคะแนนรีวิว
รสชาติ
การตกแต่ง
บริการ
ความสะอาด
ความคุ้มค่า
วิธีการกิน
รับประทานที่ร้าน