0
0
0
เหมาะสำหรับ
ลำลอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
ต.เวียงพางคำ
วิธีจ่ายเงิน
เงินสด
เมนูแนะนำ
ข้าวมันไก่ตอน ข้าวมันไก่ทอด ข้าวมันไก่ย่าง
ร้านนี้ยังรอรีวิวแรกอยู่