ครัวฟองแก้วFong Kaew Kitchen

ครัวฟองแก้ว
ที่อยู่: บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน จ.เชียงราย, อ.เชียงแสน, 57150
เบอร์โทรศัพท์: 082-257-2629