หรอย ชาใต้ กาแฟโบราณ

หรอย ชาใต้ กาแฟโบราณ
ที่อยู่: ตรงข้ามคชพลแลนด์ ถนนพหลโยธิน ต.ท่าสุด จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย