เนเบอร์กู๊ดส์ คาเฟ่Neighbor Goods Cafe

เนเบอร์กู๊ดส์ คาเฟ่
ที่อยู่: ถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 089-967-4107