อีท สลีปEat Sleep

อีท สลีป
ที่อยู่: ถนนแควหวาย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 091-067-8272