สเต็ป สวีทStep Sweet

สเต็ป สวีท
ที่อยู่: ประตู 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถนนพหลโยธิน ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 091-015-8991