ข้าวมันไก่หลิบบุ๊ง

ข้าวมันไก่หลิบบุ๊ง
ที่อยู่: 515/5 ถนนวัดใหม่หน้าค่าย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 082-762-5484