หลู้ลำ

หลู้ลำ
ที่อยู่: 118/8 หมู่ 20 อ.เมือง จ.เชียงราย ต.รอบเวียง, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 053-748-223 / 081-998-6765 / 089-429-6985