กาแฟรถเหลือง

กาแฟรถเหลือง
ที่อยู่: หน้าโรงแรมสุขนิรันดร์ ถนนบรรพปราการ อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 053-748-408 / 086-118-0044