พาราโบล่าParabola

พาราโบล่า
ที่อยู่: ถนนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ (เชียงราย-แม่สาย) ต.แม่จัน จ.เชียงราย, อ.แม่จัน
เบอร์โทรศัพท์: 053-772-234 / 081-563-4884