ซุ้มกุ้งเต้นหนองปึ๋ง

ซุ้มกุ้งเต้นหนองปึ๋ง
ที่อยู่: ริมอ่างน้ำหนองปึ๋ง ถนนเชียงราย-ดงมะดะ อ.เมือง จ.เชียงราย ต.แม่กรณ์, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 081-681-5612