กาแฟดอยช้างDoi Chaang Coffee

กาแฟดอยช้าง
ที่อยู่: สาขา แม่สรวย ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ จ.เชียงราย, อ.แม่สรวย
เบอร์โทรศัพท์: 053-950-332