ครัวต้นไม้

ครัวต้นไม้
ที่อยู่: 170 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย ต.ริมกก, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 053-750-383