ลาบสนามกีฬา

ลาบสนามกีฬา
ที่อยู่: ข้างสนามกีฬา ต.ริมกกจ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 053-742-023 / 087-173-2498