คอนเน็ค คาเฟ่Connect Cafe

คอนเน็ค คาเฟ่
ที่อยู่: 170-171 หมู่ 18 ถนนประสพสุข อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียง, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 053-754-181