จันกะผัก

จันกะผัก
ที่อยู่: ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย
เบอร์โทรศัพท์: 053-733-222