ฉวีวรรณ ไส้อั่ว

ฉวีวรรณ ไส้อั่ว
ที่อยู่: ตลาดสดเทศบาล 1 เชียงราย ต.เวียง จ.เชียงราย , อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 053-746-713 / 053-700-613 / 089-435-2004