ชีวิต ธรรมดา คอฟฟี่เฮาส์Chivit Thamma Da Coffee House

ชีวิต ธรรมดา คอฟฟี่เฮาส์
ที่อยู่: 179 ซอย 3 ร่องเสือเต้น หมู่ 2 อ.เมือง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 081-984-2925 / 052-020-102