ป. ปลายิ้ม

ป. ปลายิ้ม
ที่อยู่: บ้านป่าเหมือด ซอย 5 ต.เวียงพางคำ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย
เบอร์โทรศัพท์: 080-492-5422 / 089-658-6376