เรียวกัง คาเฟ่ Ryokan Cafe'

เรียวกัง คาเฟ่
ที่อยู่: 134 หมู่บ้านสันปูเลย ต.บัวสลี จ.เชียงราย, อ.แม่ลาว
เบอร์โทรศัพท์: 081-868-3010