ข้าวมันไก่นายวิทย์ กทม.

ข้าวมันไก่นายวิทย์ กทม.
ที่อยู่: 129/1 ถนนสันโค้งหลวง ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 081-481-4442