สวนอาหารเหมือนเดิม

สวนอาหารเหมือนเดิม
ที่อยู่: ถนนทางหลวงหมายเลข 1020 ต.สถาน จ.เชียงราย, อ.เชียงของ, 57140
เบอร์โทรศัพท์: 053-655-030