หยิงปิงยูนนาน

หยิงปิงยูนนาน
ที่อยู่: ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย, 57000
เบอร์โทรศัพท์: 081-681-1771 / 089-755-7790