ซิงซือไต้เบอเกอรี่

ซิงซือไต้เบอเกอรี่
ที่อยู่: ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 ต.ดงมะดะ จ.เชียงราย , อ.แม่ลาว, 57250
เบอร์โทรศัพท์: 053-765-075