ข้าวมันไก่ฟ้าไทย

ข้าวมันไก่ฟ้าไทย
ที่อยู่: ตลาดฟ้าไทย ต.ท่าสุด จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย