ข้าวมันไก่ห้าดาว

ข้าวมันไก่ห้าดาว
ที่อยู่: ใกล้สนามบิน ต.เวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย