ซอย 5 ข้าวมันไก่

ซอย 5 ข้าวมันไก่
ที่อยู่: ถนนฤทธิประศาสน์ ต.ห้วยไคร้ จ.เชียงราย, อ.แม่สาย
เบอร์โทรศัพท์: 053-667-057