กัสโต้Gusto Bar & Restaurant

กัสโต้
ที่อยู่: 211/7 หมู่ 20 ถนนแควหวาย ต.รอบเวียง จ.เชียงราย, อ.เมืองเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์: 089-201-7333