ไร่ชาฉุยฟงChoui Fong Tea

ไร่ชาฉุยฟง
ที่อยู่: 97 หมู่ 8 ต.ป่าซาง จ.เชียงราย, อ.แม่จัน
เบอร์โทรศัพท์: 053-771-563