เก๋อ โฟ ปลา

เก๋อ โฟ ปลา
ที่อยู่: 475/16 หมู่ 2 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ
เบอร์โทรศัพท์: 089-093-2891