บางแสนหวานBangsaen Wan Cafe'

บางแสนหวาน
ที่อยู่: ถนนเนตรดี ต.แสนสุข จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 099-112-5544