โรงลาบอุบล

โรงลาบอุบล
ที่อยู่: ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์: 086-200-5551