นายเปีย (เจ้าเก่า)

นายเปีย (เจ้าเก่า)
ที่อยู่: 68 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.บางพระ จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา