เทียนทะเล

เทียนทะเล
ที่อยู่: สโมสร-บ้านพักเทียนทะเล ถนนสุขุมวิท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ