ตามสั่งเทศบาล 6

ตามสั่งเทศบาล 6
ที่อยู่: ถนนเทศบาล 6 ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี, อ.สัตหีบ