Bean Bruder Drip Coffee

Bean Bruder Drip Coffee
ที่อยู่: ตรงข้ามตลาดหนองมน 211 ถนนสุขุมวิท ต.แสนสุข จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี, 20130
เบอร์โทรศัพท์: 081-436-4198