ฟู ฮาวFoo How

ฟู ฮาว
ที่อยู่: 934 Chon Inter Hotel ถนนสุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย จ.ชลบุรี, อ.เมืองชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์: 038-283-111