แอ๊ดซีฟู้ด

แอ๊ดซีฟู้ด
ที่อยู่: 286 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา
เบอร์โทรศัพท์: 038-311-036 / 089-007-6772