ป้าปั่นลุงวิศ

ป้าปั่นลุงวิศ
ที่อยู่: 167 หมู่ 3 ถนนอัษฎางค์ ต.ท่าเทววงษ์ จ.ชลบุรี, อ.เกาะสีชัง
เบอร์โทรศัพท์: 081-295-1748